QEEG

qeeg brain mapping

QEEG är en engelsk förkortning för ”Qualitative EEG” eller kvalitativ elektroencefalografi. QEEG är en metod för att spela in den elektriska aktiviteten i hjärnan. QEEG är en enkel och säker metod för att undersöka hjärnan ochen inspelning tar vanligen under en timme i anspråk. Vi på Neurofeedback Stockholm har lång erfarenhet av att utföra QEEG på dig som klient. Under 10 års tid åren har vi utfört mer än 5000 inspelningar av QEEG på våra klienter.

Hur går en QEEG till?

Vid en QEEG spelar vi in den elektriska aktiviteten i hjärnan, även kallad eeg, genom att du som klient sätter på sig en mössa med elektroder som är kopplade till en dator. Se bilden ovan. Före QEEG startar tillförs en kontaktvätska in i varje elektrod i mössan så att det uppstår en kontakt mellan elektroden och skinnet på huvudet. En QEEG inspelning sker vanligen under förmiddagen och klienten undviker att äta socker eller koffein 24 timmar före inspelningen för att få rättvisande data. Denna avhållsamhet från stimulansia är vanligen det mest utmanande momentet inom neurofeedback, särsklit för de av oss som brukar koffein dagligen.

Vad händer efter en QEEG?

Efter att inspelningen är gjord behandlas datan genom att en EEG tekniker tar bort inkorrekt data, även kallat artefakter. Vanliga källor till artefakter vid QEEG inspelningar är ögonblinkningar, tungrörelser och kroppsrörelser. Då elektriciteten som alstras från muskelrörelser är 1000 gånger starkare än elektriciteten inne i hjärnan krävs det lugn, tålamod och expertis både vid inspelningen och databehandlingen. Våra utbildade neurofeedback coacher guidar dig till det mest rättvisande resultatet. Vid en QEEG utförs två inspelningar, en inspelning med öppna ögon och en inspelning med slutna ögon. Anledningen till det är att vi vill se hjärnans visuella centrum både som aktivt och icke aktivt.


QEEG och Normativa Databaser

Normativa databaser är någonting som har kommit att spela större och större roll för fältet neurofeedback under senare år. Det finns ett flertal normativa databaser som är robusta. Säg att du som klient är en högerhänt man och är 47 år gammal. Din inspelning jämrförs då med inspelningar av ett större antal personers hjärnor, vanligen över 100 personers hjärnor, i en normalförledningskurva med personer av samma kön som är både yngre, jämnåriga och äldre än dig.

Z-poäng

Ett Z-poäng är ett stastistiskt mått på en poängs relation till medelvärdet i en grupp av poäng. En Z-poäng kan avslöja för en neurofeedbacktekniker om ett värde är typiskt för en specificerad datamängd eller om det är atypiskt. I allmänhet räknas ett Z-värde på -2,0 till 2,0 att en viss typ av hjärnvågor befinner sig inom det normala.

QEEG

Hjärnkarta

Efter att jämförelsen är utförd skrivs en rapport ut som innehåller en serie hjärnkartor baserat på Z-poäng. Dessa hjärnkartor visar din hjärnas aktivitet i förhållande till den normativa databasen. Se bilden ovan hur en rapport med en hjärnkarta ser ut. I rapporten visas Delta, Theta, Alpha, Beta och high Beta på olika platser i hjärnan. Grönt är områden i hjärnan med hjärnvågor inom en standardavvikelse från medelvärdet i förhållande till den normativa databasen. Rött är områden med hjärnvågor mer än två standardavvikelser över medelvärdet, blåfärgade områden på hjärnkartan är områden där hjärnvågorna understiger två standardsvvikelser under medelvärdet.

Vi vill understryka att målet för en neurofeedback behandling inte är att komma till en helt grön hjärnkarta, där alla nivåer ligger helt i linje med ett medelvärde. Målet med behandlingen är de mål som klienten sätter upp vid intagningen, mål som: topp prestation, libido, tinnitus, sömn, visuell uppmärksamhet, auditiv uppmärksamhet, ordminne eller läsförmåga. I skrivande stund finns över 40 specifika mål du som klient kan sätta upp för din neurofeedbackträning. Rapporten med hjärnkartan är ett hjälpmedel som pekar på vissa suboptimerade mönster hos hjärnvågorna i klientens hjärna.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är klientens mål och subjektiva upplevelse som guidar neurofeedback träningen här på Peak Brain.

QEEG möte

Efter att inspelningen är utförd och inspelningen är databehandlad, rapporten är utskriven och uppladdad till vårt ledningssystem bokas ett digitalt QEEG möte med vår specialist. Vanligen tycker våra klienter att detta är ett oerhört spännande och informativt möte, där vår specialist kopplar vissa mönster som visar sig i hjärnkartan till klientens upplevelse av sin vardag, det kan vara ordminne, uppmärksamhet, irritabilitet, eller social ångest. Under detta möte tas en plan fram för den fortsatta neurofeedback behandlingen.

Har du frågor eller funderingar kring QEEG eller Neurofeedback är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Rulla till toppen